Astrolojide Burçlar , yani enerjiler Astrolojiyi anlamak için en temel bilgidir. 

Temel Tanımlarla Astroloji – Burçlar

Tüm enerjiler, doğa ile ilişkilendirilerek tanımlanmıştır. Güneş’in konumu, gece- gündüz ve mevsimsel etkiler ile, gökyüzünde etkin olan takım yıldızları arasındaki ilişkiler fark edilmiş ve bu takımyıldızlarının her biri 12 ayrı burç olarak isimlendirilmiştir.

Doğanın uyanışı ve günlerin tekrar uzamaya başladığı tarihten başlayarak tüm yıl 12 ayrı döneme ayrılmakta ve her burç, ait oldukları dönemlerin doğa üzerindeki etkilerine göre tanımlanmaktadır. 

Kişinin haritasında bulunan Güneş’in bulunduğu konuma göre kişi kendi “burcunu” tanır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, doğum anında kişinin en önemli varoluş özellikleri Güneş üzerinden aktarılmaktadır ve buna Güneş Burcu denmektedir. Ancak haritada yer alan diğer gezegenlerin, yükselen- tepe noktaları vb. diğer faktörlerin tamamını dikkate almadan, sadece “Güneş Burcuna” göre değerlendirme yapmak eksik ve yetersiz olacaktır.

Bu enerjileri doğa üzerindeki etkilerine bakarak tanımlıyoruz demiştik. Buna göre, her enerjinin hizmet ettiği, doğaya kattığı özellikler vardır ve doğada “gereksiz, eksik veya yanlış”  hiçbir şey yoktur. Bu yüzden,  her enerjinin hizmet ettiği amacı, kullanılması gereken düzlemi iyi idrak etmek, kişisel özellikler olarak yansımalarda bunları en doğru şekilde kullanma fırsatı oluşturur.  Ancak diğer yandan, dualite gereği, her enerjinin insan doğası üzerinde gölge tarafları da ortaya çıkar. Bu gölge özellikler bizim fark etmemiz gereken ve bize hizmet etmeyen yönlerdir. Her burcun,  kişi üzerinde her iki özellikleri de beraberinde getirdiğini fark ederek, kendi kişisel enerjimiz üzerinde ve hayatımızda, bu gölge tarafları kendi farkındalığımız ile dönüştürmemiz gerekmektedir. Bu da bizim ruhsal gelişimimizi sağlar ve hayatımızı daha konforlu, mutlu ve tam olarak yaşayabilmemiz için gereken en önemli bilgidir. Bu açıdan Enerjileri yani Astrolojide Burçlar ‘ı anlamak, tüm sistemi ve kendimizi anlama yolundaki ilk adımdır.

Gökyüzü Zodyak çemberi olarak tanımlanmış ve 360 derecelik açılarla bölünmüştür. 12 ayrı Burç olarak isimlendirilen bu enerjiler niteliklerine ve elementler göre de sınıflandırılır.

Astrolojide Burçlar:

Astrolojide Burçlar, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere sıralanır.

Elementlere göre Astrolojide Burçlar

Enerjiler yani Burçlar, doğada bulunan yapı taşlarına göre; doğadaki 4 Elemente göre sınıflandırılır:

Ateş, Toprak, Hava ve Su olmak üzere 4 ana element grubunda incelenir.

Ateş grubu: Koç, Aslan, Yay, 

Ateş demek hayat demektir. Ateş elementi içimizdeki yaşam enerjisini, yaşam ateşini ifade eder. O bize cesareti, özgüvenimi, içsel gücü verir ve eril bir enerjidir. Ruhsal ve fiziksel motivasyonu, yaşama sevincini, heyecanı ateşten alırız. 

Haritasında ateş elementi eksikliği olan kişilerde yaşamsal enerjiler düşüktür. Ruhsal ve bedensel olarak kolayca düşebilirler ve kendilerini güçlendirmeleri de çok zor olur ve zaman alır. Hatta çoğu zaman onları cesaretlendirecek, güç verecek, heveslendirecek arkadaşlara veya dışsal desteğe ihtiyaç duyabilirler.

Ateş aynı zamanda bizi görünür kılan, içimizdeki ruhumuzun dışarıya yansımasıdır. İçimizdeki tanrısal gücü ateş elementi ile görünür kılarken, Ruhun Tanrısallığını en iyi ifade edebilme halidir, bu yüzden ateş elementine sahip kişiler içlerindeki tanrısal ateşi bilen, kendilerini seven ve önemseyen yapıları ile aslında bir taraftan kendilerini Tanrı gibi görebilir. Bu kendilerine kendine değer verme ve özgüven açısından olumlu olurken, fazlası egoist yapı olarak ortaya çıkabilir.

Toprak grubu: Boğa, Başak, Oğlak

Toprak elementi ise, dünya bilincimizi ve ayaklarımızın üzerinde sağlam durmayı temsil eder. Toprak üzerinde tarım yapabilmeyi, verimlilik, doğurganlık ile ilişkilidir ve dişi bir enerjidir.

Coşku yerini sorumluluk duygusu alır. Daha ağıbaşlı, makul, sakin ve somutlaştırma hali ağır basar. Kişi güven içinde olmak ister ve bunun için çalışır, başarılı olmaya odaklanır. 

Aşırı toprak enerjisi, fazla dünyevi ve dar görüşlü olma durumu getirebilir. Hatta ağır enerjilerin fazlalığı depresif bir ruh hali verebilir.

Diğer taraftan, Toprak enerjisi eksik olması durumu ise kişi, hayatında sahip olduğu pek çok değeri, bilgiyi ve yeteneği ortaya koymakta ve somut bir sonuç elde etmekte problem yaşar.

Hava Grubu: İkizler, Terazi, Kova

Hava elenti, ateş gibi yükseklerde bulunabilen bir enerjidir. Transparant hali ile geçirgendir ve insanların birbirini görebilmelerini sağlar. Bu sebeple, düşünebilmeyi, öğrenmeyi, mantığı ve iletişimi ifade eder. Zihinsel ve entelektüel bir enerjidir. Sosyallik ve gelişmek için çok önemlidir.

Ancak aşırı olması halinde, kişi sürekli zihinde kalır ve büyük resmi görmekte, ruhu ile bağlantı kurmakta zorlanır. Aynı zamanda fazla iletişim, aşırı hareket; duyguları gözden kaçırmasına, bildiklerini içselleştiremeden sürekli yüzeysel kalmasına sebep olabilir.

Eksikliğinde ise, iletişim eksikliği kişinin sosyallik ve gelişimini engel olur. Hava elementi eksikliği zor anlaşılabilir; çünkü kişi mantıklı davranışlar ve kendi kişisel kalıpları arasında sıkışıp kalmıştır. Karşıdaki kişiler tarafından anlaşılamadığını hissettiği için, içe dönük bir yapıda olabilir.

Su grubu: Yengeç, Akrep, Balık

En gizemli enerjidir. Çünkü en dipten gidebilen, her türlü forma girebilen ve en derin olandır. Su, nemdir ve biraraya getirme yapıştırma özelliği sayesinde insanları bir arada tutar. Hava elenti sosyalliği iletişim gücü ile yaparken, su elementi ise, insanları sevgi bağları, duygular ve manevi bağlar ile birbirine bağlar. Manevi derinliğimizi, hayal gücümüzü, empati kurabilme yeteneğimizi getiren yine su elementidir.

Su içinde mantığı barındırmaz, tam tersi tamamen subjektif bir dünya yaratır. Hayat tamamen sezgi ve duygularla algılanır ve o şekilde yaşanır. Bu yüzden çekingen, alıngan ve kırılgan olabilir. Su verimliliktir, hayata anlam katan değerlerdir. Dişi enerjiyle paralel olarak düşünülür.

Su elementi fazla olan insanda ise fazla subjektif ve fazla güdüsel bir yapı ortaya çıkabilir. Bu durum kendi hayal dünyasını yaratıp orada yaşama riski getirebilir. Mantıktan uzaklaşılabilir. 

Su eksikliği olan kişi duyguları hayatında ön plana almaz. Haritanın geri kalanına göre gerçekten duygusuz ve duyarsız bir insan ortaya çıkabilir. Ancak çoğu zaman ortaya duygularını bastıran, sevgisini gösteremeyen, rahatça ağlayamayan, manevi konular söz konusu olduğunda kitlenen ve bu temalarla ilgili ne yapacağını bilemeyen bir kişi çıkar. Bu noktadaki tıkanıklık bazen tam tersine gereksiz duygusal tepkilere veya patlamalara da sebep olabilir. Özellikle kadınlarda annelik içgüdüsünü ve çocuk sahibi olmayı zora sokabileceği için eksikliği erkeklerde olduğundan daha fazla zorlar.

Niteliklere göre Astrolojide Burçlar

Nitelik ise, enerjilerin doğada bulunma ve çalışma halidir.

Burçlar, niteliklerine göre; Öncü, Sabit ve Değişken burçlar olarak gruplanır.

Öncü Burçlar: Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak

Öncü enerji, girdiği alana strateji getiren, hedefe yönelik plan, program ile ilerleyen ve etrafını etkileyebilen, yönetebilen enerjidir. Bu yüzden doğadaki zamanlarına baktığımızda mevsim geçişlerindeki bir sonraki mevsime götüren ve doğayı bir sonraki sürece hazırlayan süreçtir. 

Öncü burçlar mevsim başlatırlar; Koç baharı, Yengeç yazı, Terazi sonbaharı ve Oğlak da kışı başlatır. Bu yüzden hep başlatan, lider olan özelliği sergilerler. Koç ateş elementinde, Yengeç su elementinde, Terazi hava elementinde ve oğlak toprak elementinde öncüdür.

Harita öncü enerji eksikliği rotasız kalmış gemi gibi kişinin hedeflerinden ve kendi yolundan kolaylıkla uzaklaşmasına sebep olabilir.

Aşırı öncü enerjisi ise, her şeyi ve herkesi kontrol etme isteği, baskıcı ve fazla yönlendiren bir yapı oluşturabilir.

Sabit Burçlar: Boğa, Aslan, Akrep ve Kova

Sabit enerji; sabır demektir, olayları zamana yayabilme özelliğidir.  Sabit enerji güç ve karizma sembolüdür, çünkü sağlam durmakla alakalıdır. Adeta binanın temelidir. Bu nitelik, koşulları koruma ve devam ettirme odaklıdır. Kuralcılık ve dayanıklılık ifadesidir.

Sabit burçlar mevsim ortalarında yer alır. Boğa baharın ortasında, Aslan yazın ortasında, Akrep sonbaharın ortasında, Kova ise kışın ortasında bulunur. Ne Öncü burçlar gibi bir mevsimi başlatmakta, ne de değişken burçlar gibi mevsim değişikliği arifesinde yer almaktadır, mevsim çoktan başlamıştır ve daha uzun süre devam edecektir. İşte bu psikoloji Sabit burçların zaman stresi olmamasını sağlar.

Haritasında sabit eksikliği olanlar sabırsızdır, tuttuğunu koparmakta zorlanırlar. Sürekli bir güven eksikliği hissedebilirler. Bu yüzden de hayatlarına sabit niteliği yüksek kişileri katarak bir limana sığınmış gibi hissetmek isterler. 

Haritasında sabit fazlalığı olmak da zorlayıcıdır. Bu kişiler risk almaktan ve koşullarının bozulmasından o kadar korkarlar ki neredeyse kıpırdamadan yaşarlar. Bu durumda fırsatları değerlendiremez ve başkalarına uyum gösteremezler. Her zaman çok güçlü gibi gözüken bu kişiler kriz anlarında kitlenip kalabilir. Ne yapacaklarını bilemediklerinde aşırı büyük bir sarsıntıya uğrayabilirler. Hayatlarında onlarla inatlaşmayacak, onlara hoşgörü gösterecek kişilere ihtiyaç duyarlar.

Değişken Burçlar: İkizler, Başak, Yay, Balık

Değişken olmak, esnekliği, uyumu, adaptasyon gücünü ve değişime ayak uydurabilme yeteneği getirir.

Mevsimlerin birinden diğerine geçmeden önceki halleridir. Durumda değişkenliğin getirdiği kararsızlık ve huzursuzluk da vardır. Sahip olunanı paylaşma, dağıtma eğilimi vardır. Esneklik en büyük gücüdür.

Haritasında Değişken fazlalığı olanlar ne istediklerini tam olarak bilemeyen veya sabırsız kişiler olabilirler. Hiçbir hedefleri olmadığından hayat onları nereye sürüklerse oraya giderler. Çevrelerine çok fazla güven telkin etmezler. Hareketli ve uyumlu olmaları onları sempatik kılsa da huzursuzlukları çok yüksek olabilir. Kendilerine huzur ve güven verecek kişileri hayatlarına katmaları gerekir. 

Değişken eksikliği ise kişinin hayatında esnekliğe çok az yer bıraktığını gösterir. Hem başka insanlara, hem de hayatın getirdiklerine karşı temkinli ve tutucu davranabilirler. Olayları hayatın akışına bırakmazlar. Tevekkül duyguları gelişmemiştir. Bu yüzden bir sorun karşısında katı davranabilir, çözümü kendi kendilerine daha da zorlaştırabilirler. Hayatlarına sokacakları insanların uyumlu olmaları ve onları dengelemeleri şarttır. Astrolojide Burçlar ‘a Genel bakışı aşağıda bulabilirsiniz.

ASTROLOJİDE BURÇLAR ‘A GENEL BAKIŞ

KOÇ 

KOÇ ZAMANI: 21 Mart-19 Nisan

 • Nitelik: ÖNCÜ
 • Element: ATEŞ
 • Tanımlar: Canlı, Coşkulu, Lider, Cesur, Atak ve Gözüpek, 
 • Gölgeleri: Sabırsız, Bencil, Patavatsız ve Risk alan

BOĞA  

BOĞA ZAMANI: 2O Nisan-20 Mayıs

 • Nitelik: SABİT
 • Element: TOPRAK
 • Tanımlar: Sabır, Sakinlik, Huzur, Konfor, Güven, Dayanıklılık
 • Gölgeler: İnat, Dar bakış açısı, Tembellik, Lüks ve maddi bağımlılık

İKİZLER   

İKİZLER ZAMANI: 21 Mayıs-20 Haziran

 • Nitelik: DEĞİŞKEN
 • Element: HAVA
 • Tanımlar: Hareket, İletişim, Bilgi, Empati, Beceri, Genç
 • Gölgeler: Aşırı hareket(hiper), gevezelik, yüzeysellik, tükenmişlik

YENGEÇ 

YENGEÇ ZAMANI:  21 Haziran-22 Temmuz

 • Nitelik: ÖNCÜ
 • Element: SU
 • Tanımlar: Duygular, Sevgi ve şefkat, manevi bağ, Kökler ve Anne
 • Gölgeler: Bağımlılık, içe kapanıklık, defansif

ASLAN   

ASLAN ZAMANI: 23 Temmuz-23 Ağustos

 • Nitelik: SABİT
 • Element: ATEŞ
 • Tanımlar: Kral, Oyuncu, Eğlenceli, Parlayan, Dikkat çekici, Yetenekli
 • Gölgeler: Kibirli, Kendini beğenmiş, Abartılı

BAŞAK  

BAŞAK ZAMANI: 24 Ağustos-23 Eylül

 • Nitelik: DEĞİŞKEN
 • Element: TOPRAK
 • Tanımlar: Şifacı, Hizmet eden, detaycı ve çalışkan
 • Gölgeler: Mükemmelliyetçi, eleştirisel, huzursuz 

TERAZİ   

TERAZİ ZAMANI: 24 Eylül-23 Ekim

 • Nitelik: ÖNCÜ
 • Element: HAVA
 • Tanımlar: Denge, Uyum, Estetik, Adalet
 • Gölgeler: Net olmayan, kararsız, dengesiz

AKREP (Sabit- Su)

AKREP ZAMANI: 24 Ekim-22 Kasım

 • Nitelik: SABİT
 • Element: SU
 • Tanımlar: Derin duygular, sezgiler, dönüşüm, güç, seksi
 • Gölgeler: Takıntılar, manüpilasyon, para ve güç tutkunu

YAY  

YAY ZAMANI: 23 Kasım-21 Aralık

 • Nitelik: DEĞİŞKEN
 • Element: ATEŞ
 • Tanımlar: Kaşif, Ebedi öğrenci, Gezgin, İyimser, Vizyon, Felsefe 
 • Gölgeler: İdolojik takıntı, Dağınıklık

 OĞLAK 

OĞLAK ZAMANI: 22 Aralık-20 Ocak

 • Nitelik: ÖNCÜ
 • Element: TOPRAK
 • Tanımlar: Başarı, Karizma, Kurallar, Disiplin, Otorite
 • Gölgeler: Baskıcı, Aşırı Kontrol, duygusuzluk

KOVA   

KOVA ZAMANI: 21 Ocak -18 Şubat

 • Nitelik: SABİT
 • Element: HAVA
 • Tanımlar: Entelektüel, Humanist, İdealist, İlerici, Aykırı
 • Gölgeler: Kendini feda eden, karmaşık, anlaşılmaz, bireysel

BALIK   

BALIK ZAMANI: 19 Şubat – 20 Mart

 • Nitelik: DEĞİŞKEN
 • Element: SU
 • Tanımlar: Derinlik, duygular ve sezgiler, ruhsal
 • Gölgeler: Anlaşılmaz, Alıngan, İçe kapanık, Hayalperest

Ek Bilgi: Astrolojide Gezegenler ve Astrolojide Evler yazılarını okuyunuz.

Önceki İçerikHamilelikte Aromaterapi
Sonraki İçerikHamilelikte Tatlı Tüketimi